Baanreservering

KNLTB Afhangbord from LISA Sports on Vimeo.

 
Hieronder vindt je het reglement met betrekking tot de baanreservering.
 
Art. 1
Voor vrij tennissen is men verplicht een baan te reserveren d.m.v. het in de entree van het clubgebouw aanwezige DIGITALE AFHANGBORD.


Art. 2
Bij het reserveren dient men zich te houden aan de baanindeling, zoals die wordt aangegeven door het afhangscherm. Jeugdleden t/m 11 jaar mogen niet na 19.00 uur afhangen.
 
 Art. 3
Er zullen duidelijke aanwijzingen getoond worden indien een baan niet kan worden gereserveerd. Dit ingeval van tennisles, competitie, baanonderhoud, toernooi etc.
 
Art. 4
Voor het reserveren van een baan volgt men de instructies op het digitale afhangbord. Afhangen kan alleen met een geldige spelerspas. 
Art. 5
Een baan wordt voor een enkelspel voor een tijdsduur van 30 minuten, en voor een dubbelspel voor 45 minuten gereserveerd.
Een baan wordt in principe gereserveerd door 2 of 4 personen.Speelt men toch met 3 personen op een baan, dan reserveert men voor 30 minuten.Hangt men alleen af, dan geeft men daarmee te kennen dat men partners zoekt; men reserveert dan nog geen baan/speeltijd.
 
Art. 6
Indien na het verstrijken van de speeltijd geen andere leden aanspraak maken op de baan kan men gewoon doorspelen.
Art. 7
Dubbelspelen wordt verplicht wanneer nieuw aankomende spelers langer dan een uur zouden moeten wachten. Dubbelspelen wordt dan verplicht voor degenen die nog niet gereserveerd hebben 

Art. 8
Wanneer men zich op een baan bevindt, mag men op hetzelfde of op een latere speeltijd GEEN reservering hebben.Ook tijdens een tennisles is het niet toegestaan een reservering te hebben.Pas nadat men op de baan is afgelost, of nadat de tennisles is afgelopen, mag men opnieuw reserveren.

Art. 9
Als te gebruiken tijd op de tennisbaan geldt de tijd van het digitale afhangbord.
 
Art. 10
U dient op het park aanwezig zijn, als men een reservering heeft.
Art.11
 Elk lid is verplicht kennis te nemen van het baanreserveringsreglement en hiernaar te handelen.

Art.12
De aanwezige groundsmen is lid van de parkcommissie en zijn instructies moeten ten alle tijden worden opgevolgd.

Art.13
Vanwege overlast en schade aan banen en clubgebouw verzoeken wij u dringend om spelers, voornamelijk niet (jeugd)leden, die niet reglementair, dus zonder een spelerspas op enige baan staan te spelen, van ons park te verwijderen.

Art.14
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de bestuurs- of parkcommissieleden.