Bardienst spelregels

Belangrijke punten voor het draaien van de bar­dienst zijn:

Artikel 1
Sinds geruime tijd is er een wet van kracht die vereist dat elk lid van een vereniging, die bardienst draait, in het bezit moet zijn van een persoonlijk IVA-certificaat. Bij controle dient de vereniging het certificaat te tonen op straffe van € 450,- als deze niet aanwezig is. Zie website voor verdere informatie.

Artikel 2
Je bent verplicht, in­dien jij je bardienst niet zelf kunt draaien, voor een vervanger te zorgen. Hiervoor staat op de website de bardienstovernamelijst. De kosten hiervoor zijn € 35,-. Geef dit door aan de bardienstcommissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit om misverstanden te voorkomen. Voor alle andere wensen neem je ook contact op met de bardienstcommissie.

Artikel 3
In het clubgebouw vind je een instructiekaart en op de bar de zoge­naamde controlelijst. Deze lijst o.a. te voor­zien van je naam en handte­kening en datum. Dit ter controle of je geweest bent. Indien je naam en handtekening niet vermeld zijn, dan nemen wij aan dat je NIET GE­WEEST bent.

Artikel 4
Blijkt dat je bardienst niet is gedraaid, dan zijn wij verplicht, overeenkomstig de statuten en het huisreglement passende maatregelen te nemen.

Artikel 5
Als een ieder zijn verplichting t.o.v. zijn mede tennisgenoten nakomt, betekent dit 2 à 3 bar­dien­sten per jaar.

Artikel 6
Bij slecht weer is het de bedoeling, dit om mis­verstanden te voor­komen, dat je TOCH komt! De bardienst draait niet alleen op het bezetten van de bar, maar ook om schoonmaakwerkzaamheden. Je hoeft dan niet de gehele duur van de dienst te blijven, maar als je de gewenste schoonmaakwerkzaamheden heb gedaan mag je naar huis gaan als het weer nog steeds slecht is.  De tijd van weggaan moet je dan invullen door het doen van een kas transactie.

Artikel 7
Werkzaamheden die de bardienst verricht zijn te vinden in het bar boek achter de bar. Een aantal staan hieronder vermeld:

  • Drankvoorraad aanvullen
  • Serviesgoed van de tafels opruimen en met een doek afdoen van de tafels
  • Keukenwerkzaamheden verrichten
  • De vaatwasser schoonspoelen en voorzien van schoon water (zie instructie kaart)
  • Na afloop van de laatste bardienst van de dag de stoelen en barkrukken op de tafels zetten
  • Stofzuigen van de vloer

 

Na afloop van uw bardienst telt u het papier geld (indien aanwezig). Ga naar kas op de kassa en tik het bedrag in en 'Contant uit’. Doe het geld in een container en deponeer het in de kluis. In het bar boek wordt u precies uitgelegd hoe u te werk dient gaan. Voor belangrijke vragen over de bardienstindeling kun je contact opnemen met de voorzitter van de Ontspanningscommissie.

 

Namens het bestuur van LTC Spijkenisse