Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie en hun taken:
 
Naam
 
Taken/Taak
Mireille Meerman
  
Voorzitter
Penningmeester
Regio en district activiteiten
Organisatie open toernooi
Selectie
Organisatie jeugdkamp
Saskia Kieboom
 
Secretariaat
Websiteberichten
Organisatie open toernooi
Voorjaars- en herfstcompetitie
Marian Heijmans
 
Regio activiteiten
Organisatie open toernooi
Voorjaars- herfst- en minicompetitie
Selectie
Chantal Mutsaers
 
Organisatie openingstoernooi
Organisatie clubkampioenschappen
Minicompetitie
 
 
Openingstoernooi
Organisatie ouder/kindtoernooi
?
 
Organisatie clubkampioenschappen