Bardienstreglement

Onderstaande regels gelden voor alle seniorleden met een minimum leeftijd van 18 jaar en maximaal 75 jaar die bardienst moeten draaien. Wij verzoeken u dringend u hieraan te houden.

Artikel 1
Sinds geruime tijd is er een wet van kracht die vereist dat elk lid van een vereniging, die bardienst draait, in het bezit moet zijn van een persoonlijk IVA-certificaat. Bij controle dient de vereniging het certificaat te tonen op straffe van € 450,- als deze niet aanwezig is. Voor meer informatie, ga naar de pagina IVA.

Artikel 2
Je bent verplicht, in­dien jij je bardienst niet zelf kunt draaien, voor een vervanger te zorgen. Hiervoor staat op de website de bardienstovernamelijst. De kosten hiervoor zijn € 35,-. Geef dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de overgenomen bardienst door aan de bardienstcommissie via [email protected]. Dit om misverstanden te voorkomen en zodat de bardienst kan zorgen voor aanpassing van de toegang tot de kantine middels het rolluik. Voor alle andere wensen neem je ook contact op met de bardienstcommissie.

Artikel 3
In het clubgebouw vind je een instructiekaart en op de bar de zoge­naamde controlelijst. Deze lijst dien je te voor­zien van je naam, handte­kening en datum. Dit ter controle of je geweest bent. Indien je naam en handtekening niet vermeld zijn, dan nemen wij aan dat je NIET GE­WEEST bent.

Artikel 4
Blijkt dat je bardienst niet is gedraaid, dan zijn wij verplicht, overeenkomstig de statuten en het huisreglement passende maatregelen te nemen.

Artikel 5
Als een ieder zijn verplichting t.o.v. zijn mede tennisgenoten nakomt, betekent dit 3 bar­dien­sten per kalenderjaar.

Artikel 6
Bij slecht weer is het de bedoeling, dit om mis­verstanden te voor­komen, dat je TOCH komt! De bardienst draait niet alleen op het bezetten van de bar, maar ook om schoonmaakwerkzaamheden. Je hoeft dan niet de gehele duur van de dienst te blijven, maar als je de gewenste schoonmaakwerkzaamheden heb gedaan mag je naar huis gaan als het weer nog steeds slecht is.  De tijd van weggaan moet je dan invullen door het doen van een kas transactie.

Artikel 7
Werkzaamheden die de bardienst verricht zijn te vinden in het bar boek achter de bar. Een aantal staan hieronder vermeld:

  • Drankvoorraad aanvullen
  • Serviesgoed van de tafels opruimen en met een doek afdoen van de tafels
  • Keukenwerkzaamheden verrichten
  • De vaatwasser schoonspoelen en voorzien van schoon water (zie instructie kaart)
  • Na afloop van de laatste bardienst van de dag de stoelen en barkrukken op de tafels zetten
  • Stofzuigen van de vloer  

Indien er vragen of problemen zijn, neem dan contact op met de bardienstcommissie of de voorzitter van de ontspanningscommissie.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 629 473

Adres

Schenkelweg 110a
3203 LE Spijkenisse

KVK-nummer

40385177